Hoe gaat Sequence Engineering om met uw persoonlijke gegevens?

Net zoals op alle websites wordt uw bezoek aan deze site geregistreerd. De webserver logt namelijk uw IP nummer en registreert welke pagina’s van deze website door u worden bezocht. Met deze informatie worden web statistieken automatisch samengesteld. Op basis van deze informatie wordt onze site door de zoekmachines beter gevonden op relevante inhoud en kunnen wij zien welke informatie door onze bezoekers het meest gelezen wordt. Uw naam of emailadres wordt pas bekend bij ons wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier of sollicitatieformulier.

Deze gegevens worden door Sequence Engineering verzameld, zodat we u goed te woord kunnen staan en uw vraag adequaat kunnen afhandelen. Het is mogelijk dat we u in de toekomst via email op de hoogte stellen van bijvoorbeeld actualiteiten. In dat geval zullen wij altijd een uitschrijflink ter beschikking stellen waarmee u uw gegevens uit onze database kunt laten verwijderen. De privacy van onze klanten vinden wij zeer belangrijk, daarom worden uw persoonlijke gegevens door Sequence Engineering nooit doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor een adequate afhandeling van uw vraag.

Indien u contact opneemt met Sequence Engineering worden uw persoonlijke gegevens verwerkt in onze administratie. Op die manier hebben wij altijd uw gegevens bij de hand wanneer u bijvoorbeeld telefonisch contact met ons op neemt of via email. U hebt te allen tijde het recht om op te vragen hoe u in onze administratie bent geregistreerd. Wij kunnen u op aanvraag een standaard uitdraai, een print screen of een kopie ter beschikking stellen. Om te voorkomen dat uw gegevens onterecht worden opgevraagd worden ze enkel verzonden naar het bij ons geregistreerde e-mailadres of fysieke adres. De website van Sequence Engineering maakt gebruik van cookies zoals omschreven in de nieuwe cookiewetgeving, enkele van deze cookies zijn nodig zijn om uw sollicitatie of vraag correct af te handelen. Meer hierover kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Richtlijnen Europese Privacy Wetgeving 25 mei 2018
Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywet. Wij vermelden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken en wij streven er naar alleen die gegevens te vragen die strikt noodzakelijk zijn. Wij vragen uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, als daarvoor toestemming is vereist. Daarnaast hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Door te solliciteren op een vacature, door het toesturen van uw CV of door het invullen van een sollicitatieformulier kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. De gegevens die wij nodig hebben zijn bijvoorbeeld:
voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer
email-adres
nationaliteit
geslacht
geboortedatum
Burgerservicenummer
kopie paspoort of identiteitsbewijs
bankgegevens
curriculum vitae
Deze gegevens worden gebruikt voor de verdere sollicitatieprocedure, de salarisverwerking en voor onze opdrachtgevers bij aanvang van de werkzaamheden.

Contactgegevens
Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke die de gegevens verwerkt:

Chris Blankers, eigenaar Sequence Engineering
Adresgegevens Postbus 7, 5070 AA Udenhout
udenhout@sequence-engineering.nl
Telefoonnummer 013 – 511 0388

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om uw dossier in te zien en/of een overzicht te vragen van de door ons
van u geregistreerde persoonsgegevens. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de wijze waarop wij uw gegevens behandelen en bewaren, kunt u zich schriftelijk tot ons wenden:
Sequence Engineering, t.a.v. Chris Blankers, Postbus 7, 5070 AA Udenhout.
U hebt recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u het
niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.